Fittja Centrum <3 #UrbanGirlsMovement

Urban girls Fittja Centrum

Fittja Centrum deltar i #UrbanGirlsMovement – ett projekt som arbetar för ökad trivsel och inkludering genom feministisk stadsplanering. Under sex innovationslabb arbetar unga tjejer tillsammans med ledande befattningshavare inom kommunen för att ta fram hållbara lösningar på gemensamt identifierade problem i Fittja.

#UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering.

Feministisk stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle. Läs mer om #UrbanGirlsMovement här!