Planer för Fittja Centrum

Fittja Centrumfastigheter arbetar med ny detaljplan tillsammans med Botkyrka Kommun avseende utveckling av Fittja närcentrum. Planerna inkluderar utökad service och nytt boende. Vi kommer att lämna mer information vartefter arbetet fortskrider.

Är ni intresserade av kommersiella ytor inom Fittja Centrum? Kontakta Himmet Kaya på telefon 070 405 59 81.

Vi tar ännu inte emot köande för hyreslägenheter inom Fittja Centrum. Vi kommer att lägga upp mer information vart ni kan vända er när det blir aktuellt