Nya lokaler för Fittjas medborgarkontor

Den 15 januari öppnade medborgarkontoret på nytt i en centralt placerad lokal invid huvudentrén i Fittja Centrum. Förhoppningen är att fler ska hitta till kontoret, men också öka tryggheten för besökarna.

– Våra medborgarkontor är väldigt viktiga för Botkyrkas medborgare, vi hjälper till med i princip allt, och i Fittja har vi sett att det finns ett extra stort behov av den service vi erbjuder. Därför är lokalens placering också viktig; folk ska kunna hitta till oss enkelt och inte behöva leta, och de ska naturligtvis också känna sig trygga när de kommer hit. När Kungsvåningen erbjöd oss den här fantastiska lokalen mittemot entrén tackade vi såklart ja direkt! De vill gärna att kommunen ska synas i centrum och på så sätt bidra till en tryggare miljö, säger Paoula Shamon, biträdande enhetschef på medborgarcenter i Botkyrka kommun.

Mer information om medborgarkontoret finns på Botkyrka kommuns hemsida.